PLAN ZAJĘĆ

Grudzień 2017 

6.XII.2017 r. Pałac pod Blachą – Pani Maja Laskowska I grupa godz. 10:00 II grupa godz. 12:30
13.XII.2017 godz. 11:00 AMICUS „Życie codzienne tradycyjnych żydów polskich – cykl życia od narodzin do śmierci” Pani Dr Magdalena Tarnowska
18.XII.2017 godz. 10:00 msza święta godz. 11:00 AMICUS – Spotkanie Świąteczne

Turystyka

16.XII. 2017 godz. 10:00 Szkoła ul. Felińskiego Muzeum Prado

Listopad 2017

8.XI.2017 godz. 11:00 AMICUS Seminarium „Etyka zdrowia”
1. Ankieta przed rozpoczęciem szkolenia -ocena ex-ante
2. Ogółne informacje na temat etykiet produktów żywnościowych
3. Nauka praktycznego czytania etykiet i interpretacji informacji w nich zawartych
4. Podsumowanie szkolenia i dyskusja
5. Ankieta po zakończeniu szkolenia

15.XI.2017 godz. 11:00 AMICUS Wykład Pana A. Komorowskiego

22.XI.2017 godz. 11:00 AMICUS „Przewlekłe zaburzenia żylne kończyn dolnych” dr A. Eberhadt

29.XI.2017 godz. 11:00 AMICUS „3 F – Fatima, Fado, Football – o obliczach współczesnej Portugalii” – P. Kociszewski.

Turystyka

18.XI.2017 godz. 10:00 Szkoła ul. Felińskiego

Październik 2017 roku

4.X.2017 godz. 11:00 Inauguracja roku akademickiego w SGSP ul.Słowackiego 52/54 plus wystep artystów scen warszawskich.

11.X.2017 godz. 11:00 AMICUS „Profilaktyka, leczenie żylnejchoroby zakrzepowo – zatorowej” dr A. Eberhadt

18.X.2017 godz. 11:00 AMICUS „Wisła królowa polskich rzek –jedna z patronek roku 2017” E. Andrzejwska

25.X.2017 godz. 11:00 Zamek Królewski „Werona miasto Romea i Juli” B. Artymowska