W załączniku przekazuję pismo Pani Marleny Muszyńskiej Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych w sprawie badania ankietowego Słuchaczy warszawskich UTW. Badanie będzie realizowane w okresie od 16 maja do 13 czerwca br. w związku z założeniami konkursu pt. „ Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2019-2022” w zakresie oceny jakości zorganizowanych zajęć i wydarzeń.

 

Ankieta jest dostępna na platformie FORMS: https://forms.office.com/r/tA2c7Df2cL