WALNE ZGOMADZENIE 2024

Zarząd Stowarzyszenia Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku

na podstawie § 22 pkt.2 Statutu zwołuje w dniu 05.VI.2024 roku o godz. 11:00

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia w sali Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie ul. Hozjusza 2