1. Tonderska Narcyza
 2. Bohlen Jolanta
 3. Rudecka – Bajcar Marianna
 4. Górnicki Wojciech
 5. Popek Jadwiga
 6. Klonowska Brbara
 7. Grzegorski Krzysztof
 8. Sawicka Teresa
 9. Wyrzykowska Ewa
 10. Sadowska Małgorzata
 11. Moczydłowska Anna
 12. Świderska Urszula
 13. Wachowicz Danuta
 14. Klich Danuta
 15. Czajkowska Iwona
 16. Obrębska Barbara

Lista rezerwowa

 1. Małczyńska Stanisława
 2. Radecka – Niemyska Teresa
 3. Dittwald Helena
 4. Wyrzykowski Henryk
 5. Obrębski Ryszard

Wszystkie osoby proszone są o pilne podanie:
– pesel
– numer dowodu osobistego
– data ważności dowodu osobistego
– telefon kontaktowy
Osoba która z różnych powodów nie może uczestniczyć w wyjeździe proszona
jest o pilne poinformowanie Zarządu.