Planowe wycieczki na wiosnę tego roku, ze względu na zaistniałą sytuację nie odbędą się.Jeżeli będzie taka możliwość to zostaną przesunięte na jesień tego roku.

O terminach zostaną Państwo poinformowani.