Walne zgromadzenie

Informujemy, że w wyniku głosowania zarząd Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku pozostaje bez zmian. Skład zarządu to: Sławomira Pieńkowska Prezes […]