PROGRAM WYCIECZKI:
1 Dzień – 19.05.2023 r.
Wyjazd z Pl. Wilsona w Warszawie (Żoliborz) o godz. 7:00, podstawienie autokaru o godz. 6:45 i przejazd do
Krainy Otwartych Okiennic: SOCE – popołudnie w krainie otwartych okiennic – spacer po wiosce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Agroturystykę EKOSOCE z Regionalnym Skansenem z m.in. chatkami Babuli i Dziadula oraz zabudowaniami
gospodarczymi
TRZEŚCIANKA – kolejna z wsi na szlaku „Krainy Otwartych Okiennic” – spacer i narracja o bogactwie zdobień i
ornamentów zabudowy drewnianej. Przejazd do Białegostoku
BIAŁYSTOK –spacer po stolicy Podlasia – Pałac Branickich z parkiem pałacowym, pałacyk gościnny Branickich,
zespół katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP, Rynek Kościuszki z alkierzowym ratuszem i kamienicami
Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja (zupa, danie główne, napój), nocleg
2 dzień – 20.05.2023 r.
Śniadanie bufetowe, wykwaterowanie
SPOTKANIE Z PRZEWODNIKAMI PO BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM I REALIZACJA CAŁODNIOWEGO
PROGRAMU W DOLINIE BIEBRZY:
Przejazd Carską Drogą powstałą w XIX wieku w celu stworzenia połączenia drogowego między twierdzami
Osowiec i Łomża; trasa nazywana jest także łosiostradą, ponieważ można spotkać na niej łosia – symbol
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Postój w charakterystycznych punktach ukazujących zróżnicowanie krajobrazów Doliny Biebrzy:
– Przejście ścieżką „DŁUGA LUKA” prowadzącą w głąb największego na Bagnach Biebrzańskich
kompleksu torfowisk niskich.
– BAGNO ŁAWKI – to rozległy obszar nizinny pól i torfowisk. Jeszcze niedawno były tutaj koszone łąki,
jednak z czasem zostały one porzucone, a pola zamieniły się w ugory. Dziś jest to wyjątkowy teren,
gdzie gnieździ się dzikie ptactwo znajdujące się pod ochroną.
– Doły potorfowe – panorama miejsc powstałych po wydobyciu torfu w rejonie Twierdzy Osowiec
Twierdza Osowiec – W 1882 roku rozpoczęto tu budowę pierwszych umocnień Fortu I Twierdzy Osowiec.
Budowę wszystkich fortów zakończono 10 lat później. Prace modernizacyjne trwały do wybuchu I Wojny
Światowej. Twierdzę Osowiec usytuowano w zwężeniu Doliny Biebrzy, miejscu jedynej dogodnej przeprawy
przez bagna. Dzięki temu umocnienia miały dawniej duże znaczenie strategiczne przy obronie zachodnich
granic Rosji. Twierdza odegrała także ważną rolę w obu wojnach światowych – panorama wybranych
umocnień