Zapraszamy wszystkich do auli w Domu Pielgrzyma Amicus na Inaugurację nowego roku akademickiego 12.10.2022 ogodz.11:00  
 
Dodatkowo sekretariat UTW czynny jest w każdy poniedziałek od godziny 11:00 – do 14:00 w LO I przy ul. Alojzego Felińskiego 15