Zarządu Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku

z dnia ……………..2019

dotyczy: zwołąnia Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

§ 1

Zgodnie z § 26 pkt.10 Statutu Pierwszego Żoliborskiego Uniwrsytetu III Wieku zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 stycznia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Domu Pielgrzyma AMICUS.

§ 2

Porządek Walnego Zgromadzenia :

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór prezydium zebrania: zastępcy i sekretarza
  4. Wybór komisji Skrutacyjnej
  5. Wybór komisji Rewizyjnej
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad

Sławomira Pieńkowska……………………

Elżbieta Szwarc ……………………………..

Ewa Janiszewska ……………………………

Joanna Gajkoś ……………………………….

Małgorzata Obrębska……………………..