Informujemy, że w wyniku głosowania zarząd Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku pozostaje bez zmian.

Skład zarządu to:

Sławomira Pieńkowska Prezes Zarządu
 Elżbieta Szwarc  V-ce Prezes Zarządu
 Ewa Janiszewska  Sekretarz
 Joanna Gajkoś  Skarbnik
 Małgorzata Obrębska  Członek