Zapraszamy naszych członków na Walne Zgromadzeniu, które odbędzie się 5 czerwca o godz. 11 w AMICUSie