Wszystkie wizyty w sejmie ze względu na protest zostały odwołane.