Spotykamy się w ramach zajęć turystyki w dniu 13.04.19 ogodz. 13-tej  w Centrum Pieniądza, wejście od ul.Świętokrzyskiej 21