Za realizację tych zadań odpowiada Zarząd UTW w składzie:

Sławomira Pieńkowska Prezes Zarządu
 Elżbieta Szwarc  V-ce Prezes Zarządu
 Ewa Janiszewska  Sekretarz
 Joanna Gajkoś  Skarbnik
 Małgorzata Obrębska  Członek

Koordynacja i strona: Maciej Pieńkowski