Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku powstał w 2008 r. wypełniając lukę jaka była na Żoliborzu w tym zakresie. Celem w/w uniwersytetu jest:

edukacja osób starszych,

aktywizacja,

nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych, integracji międzypokoleniowej.  

W ramach tych działań organizujemy cotygodniowe wykłady z dziedzin takich jak: historia sztuki, psychologia, podróże, medycyna, historia i inne według zainteresowań słuchaczy. Odbywają się także cotygodniowe zajęcia z turystyki, języków obcych, malarstwa, śpiewu, spotkania z psychologiem, porady prawne, spotkania z dietetykiem, kursy komputerowe, gimnastyka na basenie, gimnastyka rekreacyjna, Tai-Chi, nauka tańca towarzyskiego, spotkania miłośników gry w bridża, wycieczki krajoznawcze, majówka ze spływem kajakowym po rzece Wkra i inne spotkania okolicznościowe takie, jak Wigilia, czy też z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Organizujemy też wspólne wyjścia do teatru oraz kina korzystając ze zniżkowych biletów, co ma duże znaczenie dla osób starszych.

 

Siedziba Pierwszego Żoliborskiego UTW mieści się w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Felińskiego 15, sekretariat pracuje w każdy poniedziałek w godz. 11.00-14.00