Osoby zapisane do Teatru Polskiego na sztuki : „Awantura w Chioggi”  i „Dom otwarty” proszone są o PILNE dostarczenie xera legitymacji słuchacza UTW i wniesienia opłaty 20 zł za spektakl.
 
Kontakt Małgorzata Obrębska tel. 504 424 896