W dniach 15-19 listopada przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia „I Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku” (UTW) z Warszawy przebywali z wizytą w Sewilli w ramach programu Erasmus+ (projekt 2022 -1 -PL01-KA210-ADU-000083850).

Projekt współpracy na małą skalę w zakresie edukacji dorosłych obejmuje współpracę i wymianę doświadczeń z CONFEMAC (Hiszpańska Krajowa Konfederacja Osób Starszych) i składa się z cyklu spotkań polskiej i hiszpańskiej organizacji w celu wypracowania nowych strategii aktywizacji osób starszych.

Podczas wizyty polska delegacja spotkała się z przedstawicielami CONFEMAC, aby porozmawiać o różnych sposobach pracy i strategiach aktywizacji osób starszych, porównała różne podejścia do swojej pracy i wymieniła doświadczenia.

Delegacja uczestniczyła również w różnych działaniach i aktywnościach skierowanych do osób starszych, organizowanych przez stowarzyszenia z Sewilli. Miałyśmy okazję wziąć udział m.in. w zajęciach pilates dla seniorów, warsztatach pamięci i terapii śmiechem.