Zarząd Uniwersytetu III Wieku z żalem zawiadamia o pogrzebie naszej koleżanki ALINY WASILCZYK, który odbędzie się w piątek tj. 13 marca 2020 r.o godz. 10.30  na cmentarzu Wólka Węglowa, dom pogrzebowy sala B