Przypominamy też o spotkaniu świątecznym 19 grudnia w Domu pielgrzyma AMICUS msza o godz. 10;00 a potem spotkanie o 11;00.