Wykład 29.11.23 o godz.11-tej odbędzie się w szkole
Limanowskiego ul.Felińskiego 15 w sali 22